3.5" Poinsettia - Medium - White - Kosher

3.5" Poinsettia - Medium - White - Kosher

  • $ 23.99


SKU: 780306

Item: Poinsettia
Color: White
Size: 3.5 Inches
Pieces per box: 5 
*Contains wire

Kosher